За нас

 

Околаб ЕООД е търговец на едро с медицински изделия в сферата на офталмологията, където действа чрез офталмологичното си поделение Околаб и естетичната дерматология, представяно от Естелаб. 

През последните години се наблюдава истинска технологична революция в областта на медицинските продукти и услуги. Непрекъснато се появяват нови продукти, които дават възможност за ново, по-високо качество на живот на пациентите.

Водеща цел на компанията е да пренасяме най-новите световни тенденции в офталмологията и да се развиваме чрез разширяване на портфолиото си, за да удовлетворим все по-нарастващите потребности за иновативни и безопасни продукти  на нашите партньори и клиенти.

В областта на офталмологията Околаб има близо 15 годишен опит в предоставяне на медицински изделия за хирургични дейности като вътреочни лещи, ножчета, вискоеластични субстанци, колагенови импланти и множество други специализирани продукти

За нас

Естелаб е естетичната дивизия на Околаб ЕООД и представя на българския пазар продукти за естетична дерматология с най-висок клас безопасност от водещи световни лидери в областта на естетичната медицина.

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Околаб ЕООД е бенефициент по договор   № BG16RFOP002-2.073-24980-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лева, от които 8 500.00 лева европейско финансиране и 1 500.00 лева национално финансиране.

Кратко описание на проектното предложение:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проектното предложение:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Начало: 29.09.2020 г.

Край: 29.12.2020 г.