Auro Octane

Auro octane (Perfluoro-n-octane CF3-(CF2)6-CF3) е хидрокарбонова течност, в която всички хидрогенирани атоми са заменени с флуорни атоми. Химическата инертност липса на токсичност на перфлуоро октан е вследствие на стабилните C-F връзки. Продуктът има следните свойства:

  • Нисък вискозитет и слабо напрежение на повърността
  • Много специфично гравитационно позициониране
  • Химически инертен и без консерванти
  • Доказана ефективност, безопасност и липса на токсичност

Auro Octane е хирургичерско средство, което се прилага при отлепвания на ретината /PVR/ PDR, много големи разкъсвания, очни травми, за подпомагане на отстраняването на сублуксирани лещи и чужди тела от стъкловидното тяло

*Съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, продуктът може да бъде продаван САМО на лекари, лечебни заведения , аптеки

Интересувате ли се от нашите продукти?

Свържете се с нас, за да ви предоставим повече информация.