MBI вътреочни лещи

MBI са меки хидрофобни акрилни вътреочни лещи (ИОЛ), произведени в Америка от Millennium Biomedical. Те са сгъваеми, заднокамерни, UV абсорбиращи оптични импланти, които заместват естествената човешка леща и коригират зрението при афакия при възрастни пациенти. Жълтата ИОЛ съдържа и патентован от MBI хромофор за филтрация на синя светлина, който филтрира по начин близък до човешката леща, както при млади индивиди, в спектъра от 400 до 475 nm дължина на вълната.

В България се предлагат, както прозрачна така и леща с жълт филтър MBI PreciSal – Precisal 302A и PreciSal 302 AC

MBI вътреочни лещи

Основни характеристики:

 • PreciSal 302 AC
 • Дизайн: еднокомпонентна асферична заднокамерна леща за имплантиране в капсулния сак
 • Материал: Хидрофобен акрилат с абсорбери на UV лъчи
 • Оптичен диаметър: 6.0 мм
 • Обща дължина: 13.0 мм
 • Наклон на хаптиките: 0º
 • Оптичен дизайн: Биконвексен с квадратен ръб на оптиката и хаптиките
 • Предлагани диоптри: от 0D до 30D
 • Рефрактивен индекс: 1.5
 • Водно съдържание: <0.5%
 • А-константа: номинална 118.7
 • Метод на стерилизация: етиленов оксид (ЕТО)
 • Препоръчителна система за имплантация: MDJ инжектор 00265 Mini В+ MiniGlider.
 • Препоръчителен разрез: 2,2 мм

Заднокамерните вътреочни лещи на MBI са предназначени за имплантиране в задната камера на окото с цел заменяне на увредената естествена леща. Така поставена, лещата може да функционира като рефрактивен посредник при корекция на афакия.

*Съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, продуктът може да бъде продаван САМО на лекари, лечебни заведения , аптеки и дрогерии.

Интересувате ли се от нашите продукти?

Свържете се с нас, за да ви предоставим повече информация.