Ширмер тест ленти Tear Touch

Ширмер ленти са един от най-често срещаните диагностични средства в офталмологията. Чрез оцветяване на скалата, се установява количеството сълзи, което окото отделя.

Диагностични, еднократни стерилни ленти, които се използват за измерване на количеството слъзен филм. Tear Touch са разграфени тест ленти, изработени от филтърна хартия “Уотмън 41“, със заоблени върхове.

Ширмер тест ленти Tear Touch

*Съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, продуктът може да бъде продаван САМО на лекари, лечебни заведения, аптеки

Интересувате ли се от нашите продукти?

Свържете се с нас, за да ви предоставим повече информация.