Резорбируемите конци Polycryl

Резорбируемите конци Polycryl на Aurolab са направени от полигликолова киселина (PGA) и се доставят като виолетови сплетени или монофиламентни конци. Те осигуряват изключителна стабилност в периода на заздравяване на раните. Специалното покритие осигурява равномерно проникване в тъканите.

  • Виолетово оцветен конец, който се доставя като монофиламентен или сплетен.
  • Конецът е покрит с поликапролактон и калциев стеарат, за да се избегне хлъзгането и разнищването на конеца в края.

Конците Polycryl са с:

  • Много висока първоначална якост на опъване.
  • Изключителна стабилност на възлите.
  • Лесни за работа.
  • Перфектна якост на опъване по време на решаващия процес на заздравяване, 65% първоначална якост на опъване на 14 ден и 35% първоначална якост на опъване на 21 ден.

Интересувате ли се от нашите продукти?

Свържете се с нас, за да ви предоставим повече информация.