АUROSIL* силиконово масло
за офталмологични операции

Aurosil Oil 1000 CST

Aurosil е фракционирано, пречистено, стерилно и апирогенно силиконово масло, предназначено за продължителна тампонада след хирургично лечение на тежко отлепване на ретината.

  • повишена стабилност;
  • намалена емулсификация, дължаща се на висока степен на пречистване и ниско ниво на хидроксилни групи;
  • по-малко тъканно насищане;
  • по-ниско ниво на замърсеност, намалява рисковете от взаимодействие със средата на окото;
  • продуктът е преминал разнообразни химически и физически тестове, за да се осигури високо ниво на чистота.

Спецификация:

Вискозитет ( при 25°C) : 1000 cSt ± 50 cSt
Рефрактивен индекс: (при 25°C) : 1.4013 – 1.4053

*Съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, продуктът може да бъде продаван САМО на лекари, лечебни заведения , аптеки и дрогерии.

AUROSIL PLUS*

Силиконово масло 5000 CST

Силиконово масло предназначено за продължителна тампонада след хирургично лечение на тежко отлепване на ретината.

  • повишена стабилност
  • намалена емулсификация , дължаща се на висока степен на изчистване и ниско ниво на OH-групи
  • по-ниско тъканно насищане
  • по-ниско ниво на замърсеност, намалява рисковете от взаимодействие със средата на окуляра
  • подложен на всички химически и физически тестове, за да осигури високо ниво на чистота.

Спецификация:

Вискозитет: (при 25°C) – 5000 cst +/- 250 cst
Рефрактивен индекс: (при 25°C) – 1.4
Молекулярно тегло: 44000 Daltons +/- 1000
Токсична утайка: нула
Съдържание на OH-групи: <70 ppm=““ p=““>

*Съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, продуктът може да бъде продаван САМО на лекари, лечебни заведения , аптеки и дрогерии.

Интересувате ли се от нашите продукти?

Свържете се с нас, за да ви предоставим повече информация.